هزینه و رویه ارسال کالا 

زمان ارسال فوری کالا

تحویل فوری در روزهای غیر تعطیل:

محصولات اپل: شنبه تا چهارشنبه در ساعت 10 الی 17 و پنجشنبه ها 10 الی 13 بعد از ثبت نهایی سفارش ، 60 دقیقه بعد به آدرس مشتری در تهران ارسال و برای خارج از تهران در همان روز تحویل شرکت حمل و نقل می گردد.

محصولات سامسونگ: شنبه تا پنجشنبه بعد از ثبت نهایی سفارش تا ساعت 12 ، در بازه زمانی 16 الی 18 همان روز به آدرس مشتری در تهران ارسال و برای خارج از تهران در همان روز تحویل شرکت حمل و نقل می گردد.

نکته : کلیه کالا ها که ارسال آن شرکت پست انتخاب شود با یک روز کاری تاخیر ارسال می گردد.

هزینه ارسال و بسته بندی

1- تیپاکس

 بعد از تحویل کالا به تیپاکس حدود 48 ساعت بعد کالا به مقصد می رسد ، هزینه ارسال به صورت پسکرایه می باشد و خریدار هنگام دریافت کالا به تیپاکس پرداخت می کند .

نکته : هزینه ارسال در این روش متغیر نسبت به مسافت می باشد که توسط تیپاکس تعیین می شود .

2- پیک/الوپیک/اسنپ باکس

 بعد از تحویل کالا به پیک/الوپیک/اسنپ حدود 3 ساعت بعد کالا به مقصد می رسد ،هزینه ارسال به صورت پسکرایه می باشد و خریدار هنگام دریافت کالا به پیک/الوپیک/اسنپ باکس پرداخت می کند . 

نکته : هزینه ارسال در این روش متغیر نسبت به مسافت می باشد که توسط پیک/الوپیک/اسنپ باکس تعیین می شود .

3- چاپار

 بعد از تحویل کالا به چاپار حدود 48 ساعت بعد کالا به مقصد می رسد ، هزینه ارسال به صورت پسکرایه می باشد و خریدار هنگام دریافت کالا به چاپار پرداخت می کند .

نکته : هزینه ارسال در این روش متغیر نسبت به مسافت می باشد که توسط چاپار تعیین می شود .

4- پست 

 بعد از تحویل کالا به پست حدود 72 ساعت بعد کالا به مقصد می رسد ، هزینه بسته بندی ، ارسال و بیمه حمل و نقل برای ارزش کمتر از ده میلیون تومان 60 هزار تومان و برای ده تا بیست میلیون تومان مبلغ 90 هزار تومان می باشد که هنگام ثبت سفارش در سایت پرداخت می شود . ارسال به صورت پیشکرایه می باشد و خریدار هنگام دریافت کالا مبلغی پرداخت نمی کند.

 

نکته : در این روش تحویل کالا به پست با یک روز کاری تاخیر می باشد. 

لطفا در هنگام ثبت سفارش گزینه مناسب خود را انتخاب کنید ، بدیهی است انتخاب اشتباه تاثیر مستقیم در هزینه و زمان ارسال کالا دارد .